Særligt til tillidsvalgte

Ændring af ansættelsesvilkår - din rolle som TR

Din arbejdsgiver har i nogle tilfælde ret til at ændre ansættelsesvilkårene for dig og dine kolleger. Som tillidsrepræsentant skal du være opmærksom på, hvad disse ændringer betyder.

Ændringer i ansættelsen vil ofte falde ind under arbejdsgiverens ret til at lede og fordele. Som TR skal du dog være opmærksom på, at nogle ændringer kræver et varsel, og at nogle ændringer kan være så væsentlige, at de falder under begrebet "særlige vilkårsændringer". For dem gælder der særlige regler.

"Væsentlighed" som kriterie 

Du er med til at vurdere om en ændring af arbejdsvilkår er "væsentlig".  Hvis ændringen vurderes som "væsentlig", skal de berørte medarbejdere tilbydes en ny ansættelse på de ændrede vilkår.

Væsentligheden af en ændring afgør også hvilket krav på varsel du har. Jo mere væsentlige vilkårsændringer, der er tale om, jo længere tid i forvejen har I ret til blive varslet om ændringen.

Væsentlighedstrappen

De "væsentlige" vilkårsændringer

Selvom vilkårsændringer i ansættelse ofte vil falde indenfor arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet, skal du dog være opmærksom på, om der foretages vilkårsændringer i dine kollegers ansættelsesforhold, der kan karakteriseres som "væsentlige".

"Væsentlige vilkårsændringer" kan arbejdsgiveren nemlig ikke foretage indenfor det eksisterende ansættelsesforhold. De kræver, at arbejdsgiveren skal varsle ændringen med opsigelsesvarslet og tilbyde genansættelse på de ændrede vilkår.

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle "væsentlige vilkårsændringer, da der både er særlige rettigheder for den ansatte og bestemte procedurer, der skal følges, når der er tale om væsentlige vilkårsændringer.

Nogle ændringer vil altid være en væsentlig vilkårsændring, f.eks. hvis man går ned i løn. Men vurderingen af om en ændring er væsentlig kan også afhænge af individuelle forhold og aftaler.

Ingen facitliste - spørg din lokale FOA-fagforening ved tvivl!

Det er ikke muligt at lave en facitliste over, hvad du og dine kolleger skal tåle af ændringer. Derfor skal du altid råde dine kolleger til at kontakte din lokale FOA-fagforening, hvis de er det mindste i tvivl om, om vilkårsændringen er i orden eller ej.