Ferie under barsel

Barsel er en såkaldt feriehindring. Du har derfor ikke pligt til at holde ferie i løbet af din barselsorlov, heller ikke selvom den har været planlagt. Kan du ikke nå at holde din hovedferie efter din barsel inden 30. september, kan du vælge enten at afholde den senere i ferieåret, få den udbetalt eller overført til næste ferieår. Du kan også vælge at holde ferie, hvis du kan aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder resten af din orlov til efter ferien. Både ferie- og barselsreglerne er komplicerede, så kontakt din lokale FOA-afdeling og lad os hjælpe dig.

Husk!

1
Planlæg din ferie samtidig med orloven

Tag fat i din lokale FOA-afdeling og få rådgivning, så du får mest ud af både barselsorlov og ferie.

2
Pas på, at du ikke kommer i klemme

Hvis du afbryder din barsel for at holde ferie, ændrer dine rettigheder sig for resten af din orlov, fordi du dermed udskyder barsel.

3
Udbetaling Danmark skal have besked om ferien

Udbetaling Danmark skal have besked om din ferie, så barselsdagpengene bliver stoppet imens. Det skal du selv sørge for, hvis du ikke får løn under din orlov.

4
Tjek om du selv skal søge om barselsdagpenge efter ferien

Hvis du får barselsdagpenge, skal du måske selv søge om at genoptage barselsdagpenge efter ferien. Tjek hos Udbetaling Danmark.

Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Du har ret, men ikke pligt til at holde ferie under barsel

  • Du har mulighed for at holde ferie i forbindelse med din orlov, men du har ikke pligt til det.

   

  • Barselsorlov er en såkaldt lovlig feriehindring. Det vil sige, at du ikke mister den ferie, du har ret til, selvom du ikke holder den under din barselsorlov.

   

  • Ferien kan holdes senere i ferieåret hvis muligt.

   

  • Hvis du ikke kan nå at holde al din ferie, fordi du er på orlov, kan din ferie udbetales.

   

  • Holder du orlov umiddelbart op til ferieårets udløb, kan ferien udbetales senest ved ferieårets afslutning.

   

  • Er du forhindret i at holde hovedferie inden ferieperiodens eller hovedferieperioden udløber den 30. september, har du ret til at få ferien udbetalt allerede umiddelbart efter ferieperiodens eller hovedferieperiodens udløb.

   

  • Du kan aftale med din arbejdsgiver, at din ferie overføres til efterfølgende ferieår.

   

  • Din arbejdsgiver skal have skriftlig besked senest den 30. september efter ferieårets udløb, hvis du vil have din ikke-afholdte ferie udbetalt.

   

  • Du optjener ret til betalt ferie, når du modtager hel eller delvis løn under orlov.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Du har ingen opgaver i situationen, men du kan give din kollega nogle gode råd.

Vælg overenskomst:

Kollegaen bør kontakte den lokale FOA-afdeling

Ferie under barsel hænger sammen med den øvrige barselsplanlægning og reglerne er komplicerede.

Nogle FOA-afdelinger har barselscafé

Nogle FOA-afdelinger har barselscaféer eller andre barselsarrangementer. Det kan være en god idé at tjekke.

Værd at være opmærksom på:

Gør kollegaen, der skal på barsel opmærksom på, at det er en fordel at indtænke ferie allerede i forbindelse med barselsplanlægningen.

Kollegaen bør kontakte den lokale FOA-afdeling

Ferie under barsel hænger sammen med den øvrige barselsplanlægning og reglerne er komplicerede.

Nogle FOA-afdelinger har barselscafé

Nogle FOA-afdelinger har barselscaféer eller andre barselsarrangementer. Det kan være en god idé at tjekke.

Værd at være opmærksom på:

Gør kollegaen, der skal på barsel opmærksom på, at det er en fordel at indtænke ferie allerede i forbindelse med barselsplanlægningen.