Ferie under barsel

Barsel er en såkaldt feriehindring. Du har derfor ikke pligt til at holde ferie i løbet af din barselsorlov, heller ikke selvom den har været planlagt. Kan du ikke nå at holde din hovedferie efter din barsel inden 30. september, kan du vælge enten at afholde den senere i ferieafholdelsesperioden eller få den overført til næste ferieår. Du kan også vælge at holde ferie, hvis du kan aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder resten af din orlov til efter ferien. Både ferie- og barselsreglerne er komplicerede, så kontakt din lokale FOA-afdeling og lad os hjælpe dig.

Husk hvis du er på barsel

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Du har ingen opgaver i situationen, men du kan give din kollega nogle gode råd.

Vælg overenskomst:

Kollegaen bør kontakte den lokale FOA-afdeling

Ferie under barsel hænger sammen med den øvrige barselsplanlægning og reglerne er komplicerede.

Nogle FOA-afdelinger har barselscafé

Nogle FOA-afdelinger har barselscaféer eller andre barselsarrangementer. Det kan være en god idé at tjekke.

Værd at være opmærksom på:

Gør kollegaen, der skal på barsel opmærksom på, at det er en fordel at indtænke ferie allerede i forbindelse med barselsplanlægningen.

Kollegaen bør kontakte den lokale FOA-afdeling

Ferie under barsel hænger sammen med den øvrige barselsplanlægning og reglerne er komplicerede.

Nogle FOA-afdelinger har barselscafé

Nogle FOA-afdelinger har barselscaféer eller andre barselsarrangementer. Det kan være en god idé at tjekke.

Værd at være opmærksom på:

Gør kollegaen, der skal på barsel opmærksom på, at det er en fordel at indtænke ferie allerede i forbindelse med barselsplanlægningen.