Barsel som elev

Du har ret til barsel på lige fod med øvrige ansatte, hvis du er elev. Reglerne kan dog variere alt efter hvilken overenskomst, du er dækket af.

Som elev på pædagogassistent- eller social- og sundhedsassistentuddannelsen har du samme ret til barsel som alle andre. Du har også ret til løn under en del af din barselsorlov. Dine rettigheder svarer til dem, der gælder andre fastansatte, månedslønnede medarbejdere.

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, så snart du skal være forælder, så du kan planlægge din orlov bedst muligt og få afklaret, hvor meget løn under barsel, du har ret til.