Barselsregler for elever

Som elev har du samme ret til barsel som alle andre. Du har også ret til løn under en del af din barselsorlov.

Henvend dig til din lokale FOA-fagforening så hurtigt som muligt, så du kan lægge en god plan for din orlov og for, hvordan du kommer tilbage på uddannelsen bagefter.

Særligt for ansatte på en privat overenskomst 

Som ansat på en privat overenskomst afhænger reglerne af, hvilken overenskomst du er ansat på. Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig.

Find din fagforening

Planlæg din barsel

Med FOAs barselsberegner kan du planlægge din orlov, så du bruger dine rettigheder fuldt ud og overholder de pligter, der følger med.