Særligt til tillidsvalgte

Mobning - din rolle som tillidsvalgt

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR) skal du være med til at forebygge mobning, og du skal også hjælpe og støtte en kollega, der bliver udsat for mobning.

Du skal med andre ord være med til at sørge for, at reglerne og retningslinjerne omkring mobning bliver overholdt på arbejdspladsen.