Særligt til tillidsvalgte

Kemi og vådt arbejde - din rolle som AMR

Her kan du læse om dine opgaver som AMR i forhold til at forebygge og håndtere problemer forårsaget af kemi og vådt arbejde.

Hvis I arbejder med kemi og vådt arbejde, skal du som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) være med til at forebygge problemer med for eksempel allergi, eksem, udslæt og åndedrætsbesvær. 

Som AMR skal du også vide, hvordan problemer med kemi og vådt arbejde skal håndteres. 

Derfor er det kemiske arbejdsmiljø vigtigt

Erhvervssygdomme som hudlidelser, kræft og lungesygdomme kan opstå, hvis man bliver udsat for kemiske stoffer eller vådt arbejde.

Prioritering og målrettet forebyggelse er derfor afgørende for en positiv udvikling inden for det kemiske arbejdsmiljø. 

Hudlidelser hører til nogle af de arbejdsskader, der anmeldes flest af, og langt størsteparten af de anmeldte skader bliver også anerkendt som arbejdsskader. De hyppigste årsager til hudlidelser er arbejde med kemikalier og vådt arbejde. Derfor har vi valgt at koble emnerne kemi og vådt arbejde sammen her på foa.dk.