Særligt til tillidsvalgte

Vådt arbejde - din rolle som AMR

Få overblik over din rolle og opgaver som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i forbindelse med forebyggelse og håndtering af problemer med vådt arbejde.

Som AMR skal du være med til at forebygge, at I får hudproblemer, hvis I arbejder med vådt arbejde.

Du skal vide, hvornår vådt arbejde bliver belastende, hvilke typer arbejde der defineres som vådt arbejde og hvilke værnemidler, I skal bruge og hvordan værnemidlerne bruges optimalt. 

Du skal som AMR være i stand til at håndtere gener på grund af vådt arbejde. 

Hudlidelser hører til nogle af de arbejdsskader, der anmeldes flest af, og langt størsteparten af de anmeldte skader bliver også anerkendt som arbejdsskader.

De hyppigste årsager, til at FOAs medlemmer anmelder hudlidelser, er vådt arbejde. 

For meget vådt arbejde nedbryder hudens barriere, så man kan få eksem, og når hudens barriere er nedbrudt, er der også større risiko for at udvikle allergi over for de kemiske stoffer, som huden kommer i kontakt med. 

 

Hvad er vådt arbejde?

Ved vådt arbejde forstås, at hænderne flere gange dagligt udsættes for vand, sæbe og handsker.

En definition, som ofte anvendes, er ”udsættelse for vand i mere end 2 timer dagligt eller brug af beskyttelseshandsker i mere end 2 timer dagligt eller hyppig eller intensiv håndvask (mere end 20 gange dagligt).

 

Sådan forebygger I vådt arbejde

Gener ved vådt arbejde forebygges ved at undgå, at hænderne bliver våde.

Det vil sige, at enten finder man en anden måde at løse opgaven på, som ikke kræver vand, eller også finder man en måde at organisere arbejdet på, så man er i kontakt med vand i kortere tid.

Hvis det ikke er muligt, skal man bruge egnede handsker hver eneste gang, man er i kontakt med vand.  

 

Egnede handsker

Handskerne skal være hele, rene og egnede til opgaven. Hvis man for eksempel skal vaske op, er det vigtigt ikke bare at have et par korte latexhandsker på.

I stedet skal man bruge langskaftede handsker, så der ikke kommer vand ned i handsken.  Hvis man bruger handsker meget, så skal man have bomuldshandsker på under handskerne. 

Handsker og bomuldshandsker skal skiftes, så snart de bliver våde indvendig.

Her kan du høre mere om valg af handsker, og hvordan du undgår håndeksem ved vådt arbejde 

 

Håndcreme

Hvis I har hudbelastende arbejde såsom vådt arbejde, så har I ret til en velegnet, fed håndcreme, der er uden parfume og andre allergener. 

 

Sådan håndterer du gener ved vådt arbejde

Hvis din kollega får rødmen og irriterede hænder, så send hurtigst muligt kollegaen til læge.

Det er ikke nok at hjælpe kollegaen med at huske handsker og håndcreme.

Hænderne skal vurderes af en læge, da det er vigtigt at finde ud af, om det er eksem eller allergisk reaktion overfor et særligt produkt på arbejdet.

Lægen kan anmelde skaden som en erhvervsbetinget lidelse.  

Har én af dine kolleger fået en hudlidelse efter vådt arbejde, er I alle i risiko for at udvikle samme hudlidelse.

Så det er vigtigt at få undersøgt, hvilke stoffer eller arbejdsrutiner, der er belastende. 

Det er din leders ansvar at sikre, at I ikke bliver belastet af for meget vådt arbejde eller allergiske stoffer.

Hvis din leder ikke forstår ansvaret, så kontakt din lokale FOA-afdeling.

 

AMR's rolle og opgaver

Mere hjælp til opgaven