Særligt til tillidsvalgte

Kemi på arbejdspladsen - din rolle som AMR

Få overblik over din rolle som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og dine opgaver i forbindelse med forebyggelse og håndtering af problemer med kemi.

Kemisk APV med risikovurdering af farlige kemiske produkter

I skal lave en kemisk APV, hvis I arbejder med farlige kemiske stoffer eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi. 

I den kemiske risikovurdering skal I gennemgå alle de kemiske produkter, I arbejder med, og I skal vurdere, hvor farlige de er at arbejde med på netop den måde, som I arbejder med dem. 

I skal også vurdere, om I bruger de rigtige værnemidler, om sikkerheden omkring arbejdsprocesserne er ok og hvilken instruktion, der er nødvendig.

Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle. 

Hent Arbejdstilsynets værktøj til risikovurdering af kemiske produkter 

Hvad er farlig kemi?

Produkter med et rødt fare-mærke skal I som minimum vurdere.

Det kan være svært at have styr på, hvilke kemiske produkter der er farlige.

Det skyldes især, at visse ikke-faremærkede kemikalier kan være farlige, hvis I bliver udsat for dem i store mængder. For eksempel kan vand udtørre huden og give store helbredsmæssige gener.

På mange FOA-arbejdspladser vil der være fare-mærkning på for eksempel rengøringsmidler, desinfektionsmidler og medicin.

Visse kemiske produkter på vores arbejdspladser bruger vi husholdningen, og vi anser dem for ufarlige.

Men når produkterne bruges på arbejdspladsen, skal I vurdere, om der er en mulig risiko ved at bruge dem. 

Se faremærkerne på kemiske produkter     

STOP brug af farlige kemiske produkter

Hvis I har fundet farlige kemiske produkter i jeres risikovurdering, skal I gennemgå STOP-princippet med hvert eneste produkt og hver eneste arbejdsproces.

STOP-princippet beskriver den bedste rækkefølge af løsninger:

Det bedste er, at man fjerner et farligt produkt og erstatter det med noget mindre farligt, og den dårligste og sidste løsning er at bruge personlige værnemidler:

STOP står for:

S: kan midlet Substitueres, altså erstattes af noget mindre farligt?

T: kan Tekniske hjælpemidler nedsætte faren?

O: kan vi Organisere arbejdet, så midlet kan undværes eller brugen mindskes?

P: har vi Personlige værnemidler?

Læs mere om STOP-princippet hos Arbejdstilsynet  

AMR's rolle og opgaver