Særligt til tillidsvalgte

Indeklima - din rolle som AMR

Et godt indeklima betyder, at du som AMR og dine kolleger (og eventuelt borgere) oplever, at bygningen er behagelig at opholde sig i, at arbejdspladsen sparer på energiudgifterne, og at miljøbelastningen i samfundet er begrænset.

Et godt indeklima er afgørende for jeres velbefindende og mulighed for at yde jeres bedste på arbejdspladsen. Kvaliteten af indeklimaet afhænger både af bygningens og lokalernes udformning, af indretning og vedligeholdelse og af de aktiviteter, der foregår i lokalerne samt jeres behov. 

Tag oplevelser alvorligt

Som AMR er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle af dine kolleger kan være mere følsomme over for påvirkninger end andre. Men, alle påvirkes på sigt af dårligt indeklima, også selvom de ikke selv mærker det. Så derfor bør du og arbejdsmiljøgruppen tage de særligt følsommes oplevelser alvorligt og bruge dem som et praj om, at der kan være problemer med indeklimaet.  

Få hjælp

Problemer med indeklimaet kan være svære at tackle. Mange indeklima-belastninger er så små, at det først er efter langvarig påvirkning, at I vil opleve gener. Derfor er det vigtigt at bruge fagkundskaber på området og lave grundige risikovurderinger, så I kan forebygge fremtidige gener. 

Gode BFA-materialer

Erfaringerne viser, at der kan være svært at få arbejdsgiverne til at forebygge indeklima-problemer. Derfor er det særligt vigtigt, at I i arbejdsmiljøgruppen bruger de gode BFA-materialer, når I arbejder med indeklima. BFA-materialet er udarbejdet af både arbejdsgivere og fagforeninger, herunder FOA. 

Se BFAs materialer her

AMR's rolle og opgaver

Værktøjer til opgaverne med indeklima

Mere hjælp til indeklima