Særligt til tillidsvalgte

Lys - din rolle som AMR

Lys er ofte en overset faktor i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det kan have betydning både for kvaliteten af opgaven, for trætheden og for risikoen for ulykker.  Her er, hvad du har brug for at vide om lys og belysning som arbejdsmiljørepræsentant (AMR).   

God belysning fremmer velvære og sundhed og forbedrer præstationer. Dårlig belysning derimod giver anspændthed, hovedpine, irritation, dårligere præstationer og risiko for ulykker.

Når arbejdsmiljøgruppen skal vurdere lyskvaliteten, så anbefales det, at I forholder jer til alle de forskellige arbejdsopgaver på arbejdspladsen, og hvordan belysningen kan have indflydelse på dem. Derudover er det en god idé, at I forholder jer til den generelle oplysning af rummet og til arbejdslys, hvor det kan være påkrævet.

Om lys

AMRs rolle og opgaver

Mere hjælp til opgaven