Særligt til tillidsvalgte

Hygiejne - din rolle som AMR

Det er vigtigt, at dine kolleger og borgere på jeres arbejdsplads ikke er nervøse for at blive smittet med sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Her kan du som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) få viden og hjælp til, hvordan I bør arbejde med god hygiejne. 

Hygiejnisk rengøring: Forebyg infektioner og bryd smittekæder

Undersøgelser viser, at meget af sygefraværet i Danmark skyldes smitte med bakterier og vira. Hvis I har mistanke om, at dårlig hygiejne kan være skyld i forøget sygefravær, bør I tage fat om problemerne. 

Hygiejnisk rengøring – et krav på mange FOA-arbejdspladser

Der er ikke nødvendigvis rent, bare fordi der ser rent ud. Smulder på bordene og nullermænd i krogene viser kun en lille del af snavset. Når det er fjernet, skal der stadig gøre en indsats for, at arbejdspladsen er hygiejnisk forsvarlig.

Steder med smittefarlige vira og bakterier – for eksempel inventar, redskaber og kontaktpunkter - skal både gøres rent og desinficeres, så I er sikre på, at vira og bakterier er fjernet. 

Hygiejnisk rengøring starter med en grundig vurdering af, om der er smittefarlige bakterier og virus til stede. Det forekommer alle steder, hvor mange mennesker er tæt sammen og bruger de samme ting.

Et rigtig godt eksempel er daginstitutioner med snotnæser og legetøj, der går fra hånd til mund. Men alle andre steder, hvor der er tæt kontakt, særligt til syge mennesker, skal I vurdere behovet for hygiejnisk rengøring. 

Hygiejnisk rengøring er et tillæg til den almindelige rengøring. Uden ordentlig rengøring kan man ikke skabe hygiejnisk rengøring. 

 

FOA og hygiejnisk rengøring

FOA mener, at der mange steder er sparet så meget på rengøringsbudgettet, at rengøringsstandarden ligger langt under det, som sundhedsmyndighederne anbefaler.

Din lokale FOA-afdeling vil meget gerne hjælpe dig med at arbejde for bedre hygiejnisk rengøring på din arbejdsplads, hvis du har en mistanke om, at rengøringsstandarden medfører øget smitterisiko.  

I FOA’s vejledning om hygiejnisk rengøring kan du finde vejledning om kravene til rengøring på kommunale plejecentre, dagcentre og genoptræningscentre.

Læs FOA's vejledning om hygiejnisk rengøring her

Håndhygiejne og arbejdsmiljø

God håndhygiejne her meget vigtigt, når I skal forebygge infektioner og bryde smittekæder, og derfor burde den gode håndhygiejne være en selvfølge på mange FOA-arbejdspladser.

Men virkeligheden er desværre, at håndhygiejne glemmes af mange. Det gælder lige fra medarbejderen i hjemmeplejen til SOSU-assistenten på akutafdelingen. 

I MED eller arbejdsmiljøgruppen skal I undersøge årsagerne til, at jeres kloge og villige kolleger ikke udfører korrekt håndhygiejne i hverdagen. Mangler der sprit? Er det en dårlig sprit? Er der ikke tid?

Er arbejdet organiseret på en måde, så det virker ulogisk at huske håndhygiejnen? Husk: der er altid en god grund til, at folk undlader at gøre noget, som alle ellers er enige om, er en god idé. 

På sundhedsfaglige arbejdspladser er det ofte en hygiejne-sygeplejerske eller et hygiejneafsnit, der står for retningslinjerne omkring hygiejnen. 

Her skal arbejdsmiljøgruppen vurdere, om de forebyggende initiativer er arbejdsmiljømæssige forsvarlige, og om de fungerer i hverdagen. Arbejdsmiljøgruppen vurderer kvaliteten og tilgængeligheden af håndsæbe, håndsprit og håndcreme.    

Læs om risici for håndeksem ved vådt arbejde her 

Hygiejne og sygefravær

I forbindelse med jeres APV skal I vurdere sygefraværet – det har været et lovkrav siden 2024 og noget som der ofte gås lidt let henover – det kan også være svært at sætte lighedstegn mellem forhold på arbejdspladsen og sygefravær – men lige netop med rengøring og smitterisiko er det lidt lettere. 

I behøver ikke store forkromede værktøjer. Brug APV kortlægningen til at undersøge hvornår I er i tæt kontakt med folk der smitter. Afdæk hvilke forhold kan få jer til at gå på arbejde selvom I kan risikere at smitte. 

Vi ved at mange af FOAs medlemmer går på arbejde selv om de ved at de kan smitte andre, fx de første dage i en forkølelse, hvor man ikke vil svigte kollegerne. Tal om jeres adfærd på arbejdspladsen under sygefravær.

Husk at der er arbejdsgiver pligt at forebygge unødig sygdom på arbejdspladsen i steder for at anspore syge mennesker til at gå på arbejde om smitte både borgere og kolleger. 

Hygiejne, smitterisiko og værnemidler

På flere FOA-arbejdspladser er der hygiejniske forhold, der kræver anvendelse af personlige værnemidler for at beskytte mod smitte og infektionsrisiko. Det kan for eksempel være MRSA, cytostatika, fnat og corona. 

De personlige værnemidler skal være hele, rene og velegnede til formålet. De skal passe den enkelte medarbejder. Værnemidlerne skal bruges så længe, det er nødvenligt og så kort tid som muligt. 

Samtlige medarbejder, der skal bruge værnemidlerne, skal være grundigt instrueret i, hvordan de skal anvendes,  tages på og håndteres efter brug. 
Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at alle er ordentligt instrueret, og at værnemidlerne er tilgængelige og tilstrækkelige.  

Særligt om corona

Man kan ikke skrive om smitterisiko i denne tid uden at nævne corona. Coronaepidemien har gjort smittevejene, og hvordan smitte bekæmpes, meget tydelig. 

Mange af de indsatser, der har været gjort på grund af corona, er dog indsatser, der allerede burde være daglig praksis på mange FOA-arbejdspladser.

I mange tilfælde handler det om, at arbejdsgiverne bør  prioritere deres ansvar for at forebygge smitte og infektioner højere og investere flere ressourcer i grundig og hygiejnisk forsvarlig rengøring på arbejdspladserne. På den måde vil sygefraværet falde.   

AMR's rolle og opgaver