Særligt til tillidsvalgte

Ergonomi - din rolle som AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du være med til at sørge for, at de ergonomiske forhold på arbejdspladsen er i orden. 

Som det er med alle arbejdsmiljøopgaver, så varetages de i fællesskab mellem dig som AMR og lederen i arbejdsmiljøgruppen.  Der er altså ikke beskrevet nogen opgaver i Arbejdsmiljøloven, som AMR selvstændigt står for.

I samarbejde med arbejdsmiljøgruppen og resten af arbejdsmiljøorganisationen skal du som AMR være med til at sørge for, at arbejdet tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder, at du og dine kolleger ikke bliver udsat for unødige ergonomiske belastninger, når I er på arbejde, og at I er klædt på til at udføre jeres arbejde.