Særligt til tillidsvalgte

Arbejdsstillinger, løft og forflytninger - din rolle som AMR

Få overblik over din rolle og opgaver som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i forhold til at sikre gode arbejdsstillinger, løft og forflytninger.

Gode arbejdsstillinger i forbindelse med løft og forflytninger vil ofte være én af de væsentligste opgaver for dig som AMR i arbejdsmiljøarbejdet.  Du har en særlig rolle i at formidle for ledelsen, hvordan arbejdsopgaver foregår i virkeligheden, altså i din og dine kollegers hverdag.

MED og arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at sætte rammer for de gode arbejdsforhold, og arbejdsmiljøgruppen skal lave det opsøgende arbejde og kontrollere, at arbejdet er organiseret på en måde, der sikrer, at regler og aftaler bliver overholdt i hverdagen, og at de aftalte arbejdsredskaber bliver brugt hver eneste gang. 

Som AMR er du med andre ord med til at sørge for, at de regler og aftaler, der er på din arbejdsplads, bliver fulgt i praksis, og dermed er du med til at forebygge ulykker og skader, der kan ødelægge arbejdslivet for dig og dine kolleger. 

Forflytningsvejledere

Som AMR på en arbejdsplads med pleje- og sundhedsopgaver er en væsentlig del af arbejdsmiljøarbejdet at sikre gode forhold omkring forflytninger. Mange steder varetages den faglige udvikling af forflytninger af forflytningsvejledere, så det er vigtigt, at der etableres et godt samarbejde mellem jer i arbejdsmiljøgruppen og forflytningsvejlederene. 

 

Gravide medarbejdere og arbejdsstillinger, løft og forflytninger

Når en kollega bliver gravid, skal der laves en specifik risikovurdering af alle de arbejdsstillinger, løft og forflytninger, som kollegaen kan opleve i løbet af graviditeten.

På alle arbejdspladser, hvor man arbejder med forflytninger og andre potentielt belastende arbejdsstillinger, bør der laves en forhåndsvurdering af de forhold, der indebærer risiko for en sund graviditet. På denne måde kan den gravide opnå tryghed – også før graviditeten er offentligt kendt.

AMR's rolle og opgaver

Værktøjer til arbejdsstillinger, løft og forflytninger

Mere hjælp til arbejdsstillinger, løft og forflytninger