Nænsom nødværge

Nænsom nødværge bruges til at undgå unødig magtanvendelse, når man beskytter sig selv eller en kollega i en plejesituation.

I samarbejdet med mennesker, der kan være udad-reagerende, og som har brug for hjælp til for eksempel personlig pleje, kan man anvende nænsomme nødværgeteknikker for at forebygge vold og trusler.

Principper for nænsom nødværge

Tankegangen tager udgangspunkt i, at man skal tale reptilhjernens sprog for at forebygge konflikter samt nedtrappe dem. Reptilhjernen er den del af hjernen, som reagerer ud fra instinkt og sikrer overlevelse.

Mennesker overlever, når vi har kontrol over vores territorium og har frie zoner. Når du nærmer dig en potentielt udadreagerende person, er det derfor vigtigt, at du viser, at du ikke er en fjende, og at du ikke blokerer deres "flugtvej".