APV-processen

En APV er ikke bare et spørgeskema og en handleplan. Det er en proces, som består af fem forskellige faser. Det er arbejdsgiverens ansvar, at de bliver gennemført.

De 5 faser i APV-processen

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.