SSA Shelana Saed vaccinerer mod Covid-19
Klik på billedet og læs om Shelana Saed, der som den selvfølgeligste ting i verden har deltaget af vaccination af borgere mod Covid-19
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Store forskelle i anvendelsen af kompetencer

Hvis arbejdsgiverne ikke forstår at bruge de kompetencer, SOSU-medarbejderne kommer med, får de det svært i konkurrencen om faglærte, mener faglig sekretær i FOA SOSU, Janine Almy.

I artiklen "Selvfølgelig kan en social- og sundhedsassistent vaccinere" fortæller social- og sundhedsassistent Shelana, hvordan hun som den naturligste ting i verden har medvirket i Covid-19-vaccination af borgere og kolleger på det bosted, hvor hun ar ansat.

At give injektioner er en basiskompetence for en social- og sundhedsassistent, men det er langt fra alle steder, at kompetencerne udnyttes.

På samme måde er det forskelligt fra kommune til kommune og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke opgaver social- og sundhedshjælpere får lov at løse.

På side xx fortæller fire tidligere ansatte i en kommunal ældrepleje, hvordan de oplevede, at en række opgaver blev taget fra dem, da ledelsen skiftede. 

Har været et problem i årevis

VIVE (det nationale forskningscenter for velfærd) udkom først på året med en analyse af udviklingen i uddannelser, opgaver og rammer på ældreområdet.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvilke faggrupper der må udføre hvilke opgaver i det nære sundhedsvæsen. 

Det betyder, at for eksempel social- og sundhedsassistenter i nogle kommuner stort set kun udfø­rer opgaver efter serviceloven, mens samme faggruppe i andre kommuner udfører langt flere opgaver efter sundhedsloven, viser analysen.

Det kan derfor være en god ide at spørge ind til anvendelsen af kompetencer, når man søger job i ældreplejen, mener faglig sekretær i FOA SOSU, Janine Almy.

”Hvorfor i alverden kommunerne ikke vil udnytte de kompetencer, de har til rådighed, samtidig med, at de skriger på arbejdskraft, forstår jeg ikke”, siger Janine Almy.

”Det har været et problem i årevis, hvor især social- og sundhedshjælpere har haft en fornemmelse af, at de i kommunernes øjne ikke kunne bruges til noget som helst”.

Udvikling i den anden retning

Nu ser det dog ud til, at der er en udvikling i gang i den anden retning, mener Janine Almy.

”Når der er mangel på arbejdskraft, kan vi pludselig godt bruges. Det har vi set før, og nu oplever vi det igen. Flere kommuner arbejder med, hvordan de kan gøre stillinger mere attraktive ved at se på det faglige indhold og i højere grad at lade medarbejderne bruge deres kompetencer”, siger hun.

Og det virker, fastslår Janine Almy.

”Selvfølgelig er det lettere at tiltrække arbejdskraft til et job med indhold, baseret på tillid til medarbejdernes kompetencer. Hvis jeg skulle søge job i dag, ville jeg undersøge, om de opgaver, jeg kan få lov at udføre i det pågældende job, vil give mig en faglig tilfredsstillelse. De jobs er derude, og der bliver flere af dem”, mener hun.