Foto: Mark Knudsen/Monsun

Tid, tillid og tryghed

Social- og sundhedsassistent Randi Mia Riis har været praktikvejleder i 15 år. Senest for social- og sundhedsassistentelev Henriette Bak Pedersen. For dem begge er en tillidsfuld relation helt afgørende.

Hvordan får man skabt en god og tillidsfuld relation til sine elever på meget kort tid? En både spændende og svær, men også helt afgørende opgave i jobbet som praktikvejleder. Det mener Randi Mia Riis, social- og sundhedsassistent i Furesø Hjemmepleje og praktikvejleder igennem 15 år.

”Relationen er det allervigtigste i starten af en praktiktid. En faglig og professionel relation, man opbygger ved at være interesseret i eleven og have tid til eleven. Se eleven om morgenen, til frokost, være anerkendende og sige højt hele tiden, at hvis eleven mangler noget, så kom til mig som praktikvejleder”, siger Randi Mia Riis.

Tryghed er vigtigst

Henriette Bak Pedersen, der fra juni til september i år var i sin første praktik som social- og sundhedsassistentelev i Furesø Hjemmepleje, er enig.

”Som elev er det vigtigste, at man føler sig helt tryg, og en tillidsfuld relation til praktikvejlederen skaber den tryghed”, mener Henriette Bak Pedersen, der p.t. er tilbage på skolebænken på SOSU C i Gladsaxe.

Hun peger desuden på medinddragelse, et godt arbejdsmiljø, høj faglighed og tilstrækkeligt med tid til vejledning og støtte som vigtige parametre for at fastholde hende som elev. 

Faste rammer

Henriette Bak Pedersen er godt tilfreds med praktiktiden i Furesø Hjemmepleje, hvor både praktikvejleder og de øvrige kollegaer har haft tid til at støtte og vejlede hende.

”Man kan altid ringe, få råd eller hjælp”, fortæller hun.

I Furesø starter eleverne med et to ugers introforløb sammen med deres praktikvejleder. Her er forventningssamtalen et vigtigt redskab. Efter introforløbet får eleverne egne borgere, og eleverne indgår med 40 procent i normeringen.  

De første dage med egne borgere læser eleven op på borgerne sammen med en kollega. Der er løbende vejledning og støtte i hverdagen, og hver dag har eleverne en halv times fordybelsestid sidst på dagen. Yderligere er der ugentligt vejledermøde, hvor vejleder og elev mødes i en time.

Kommunens praktikvejledere er uddannede via kommunens eget praktikvejlederkursus, og Randi Mia Riis har yderligere nogle AMU-kurser. En gang hver anden måned mødes alle praktikvejledere i halvanden time med kommunens uddannelseskonsulent.

”Det er vigtigt, at arbejdsplads, kommune og ledelse tager alvorligt, at man er et uddannelsessted, og det gør de her i Furesø”, mener Randi Mia Riis.

Tag ansvar

Henriette Bak Pedersen og Randi Mia Riis er enige om, at eleverne også selv har et stort ansvar for at gennemføre.

”Det går begge veje. Elever skal være åbne, lyttende, have selvindsigt og forvente noget af sig selv. Nogle har meget urealistiske forventninger til, hvad det vil sige at blive social- og sundhedsassistent”, mener Henriette Bak Pedersen.

”Man skal virkelig kunne noget”, supplerer Randi Mia Riis. ”Når vi dumper elever, eller elever stopper, handler det meget om, at de ikke er uddannelsesparate, ikke ved, hvad de går ind til og ikke er villige til at ofre, det der skal til”.

 

Læs også: "Praktikvejledere - en nøgle til fastholdelse"

Læs også: "I faste rammer på Sct. Hans"