Praktikvejledere - en nøgle til fastholdelse

Alt for mange elever falder fra, inden de har gennemført deres uddannelse. Det kalder blandt andet på mere tid og uddannelse til praktikvejlederne, mener fagforeningen.

Praktikvejlederne er helt afgørende, hvis flere skal gennemføre en social- og sundhedsuddannelse. Det mener Janine Almy, faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.  

”I en virkelighed, hvor vi i stigende grad mangler færdiguddannede medarbejdere, og vi samtidig ser både færre ansøgere, faldende antal uddannelsesaftaler og et stort frafald på social- og sundhedsuddannelserne, er vi nødt til at have større fokus på praktikvejlederne, for de er en vigtig nøgle til fastholdelse”, uddyber hun.

Ifølge Janine Almy er der brug for både mere tid og mere uddannelse til praktikvejlederne.

”Nogle praktiksteder har helt faste rammer omkring deres elever og tæt kontakt med praktikvejlederne. Men mange steder oplever vi desværre, at eleverne tæller med i normeringen og næsten ikke mødes med deres praktikvejledere på grund af travlhed. Som udgangspunkt bør eleverne ikke tælle med i normeringen, og uanset travlhed er det et ledelsesansvar at skabe ordentlige rammer og forhold for eleverne. Det forudsætter, at praktikvejlederne har tilstrækkelig tid til at vejlede og støtte”.

Ordentlige forhold for elever betyder også, at praktikvejlederne er uddannede, tilføjer Janine Almy.

”Foruden en praktikvejlederuddannelse bør praktikvejlederne have mulighed for at tage overbygningsmodulet, som SOSU-skolerne udbyder. I dag er det nødvendigt med et langt større fokus på individuelle læringsformer for den enkelte elev, og det stiller store krav til praktikvejlederne”, pointerer hun.

------

Fakta:

Behovet stiger
En stor gruppe medarbejdere på vej på pension og et stigende antal ældre gør, at der alene i de 18 kommuner, FOA Social- og Sundhedsafdelingen dækker, er behov for at rekruttere 5.682 social- og sundhedsassistenter/-hjælpere i perioden 2018-2028.

Hver tredje stopper
36 procent af de elever, der begyndte på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2017 og første halvår af 2018, er faldet fra uddannelsen. Heraf blev de 14 procent opsagt i prøvetiden i den første praktik.

Færre starter
Uddannelsesaftalerne med arbejdsgiverne – som er en forudsætning for at begynde på et hovedforløb på social- og sundhedsuddannelserne – er faldet drastisk. På de tre SOSU-skoler i københavnsområdet er antal indgåede aftaler faldet med 52 procent fra 2014-2017. 

Læs også: Praktik i faste rammer på Sct.Hans

Læs også: Tid, tillid og tryghed