Konflikt/Lockout

Det er en uvant situation vi befinder os i lige nu, om den evt. varslede konflikt og lockout bliver en realitet.

Vores håb er, at der kan indgås en holdbar aftale, der sikrer de ansatte, velfærden og danskerne. En lammende og ødelæggende konflikt, kan aldrig være i borgernes interesse. Derfor bør der arbejdes på en løsning for alle. 

 

Forligsmanden Mette Christensen har indkaldt parterne fra begge sider af forhandlingsbordet til møder i Forligsinstitutionen. Her skal hun forsøge, om det er muligt at bringe parterne til enighed. Vi håber, at vi får nye toner at høre der. For det er klart, at vi ikke i et samfund som det danske kan stille 750.000 offentligt ansatte, som hver dag løfter et enormt ansvar på vores alles vegne, ringere end alle andre.

 

Situationen drøftes intenst – både internt i afdelingen, men også med FOA Nordsjællands tillidsvalgte. Vi står overfor et historisk tiltag, idet det er første gang alle offentlige organisationerne står sammen, både hvad gælder området for stat, regioner og kommuner. FOA har udtaget ca. 15.000 medlemmer til strejke, øvrige organisationer ca. 60.000 tilsammen, hvorimod arbejdsgiverne har sendt lockoutvarsel overfor op mod 440.000. Det vejer tungt på vægtskålen, og arbejdsgivernes tiltag om en lockout af den størrelse, er af meget aggressiv karakter.

 

Arbejdsgiverne tager med deres egne ord danskerne som ”gidsler,” når de sender offentligt ansatte hjem i meget stor stil. Samfundet bliver lammet. Arbejdsgiverne overreagerer med det voldsomme skridt om lockout. Lønmodtagerne har udtaget 10 procent til en konflikt. Sådan er spillereglerne – der skal udtages mindst ti procent, før en konflikt har frigørende karakter. Dermed generer vi også danskerne mindst muligt.  Så det er en voldsom overreaktion, når arbejdsgiverne svarer igen med 60 procent i lockout.

 

Vi gør os klar

I FOA Nordsjælland er vi ved at gøre klar til en evt. konflikt / lockout. Vi får mange opkald og mails dagligt med spørgsmål om, hvordan man som medlem skal forholde sig. Ikke alle henvendelser er ens, da det beror på om ens kommune og arbejdsområde/overenskomst er udtaget til konflikt, eller er udpeget af arbejdsgiverne til lockout. Det er ikke alle henvendelser vi kan svare på med det samme, men som medlem skal du vide, at vi bestræber os på at vende tilbage med et svar så hurtigt som muligt.

 

På vores hjemmeside www.foanordsjaelland.dkalt om OK 18” kan du finde svar på rigtig mange spørgsmål, der kunne være relevante for lige netop dig.   

 

Er du elev, så afventer vi forbundets udarbejdelse af en konkret vejledning til lige netop elever. Vi forventer at modtage den i uge 13. Den vil herefter blive lagt op på vores hjemmeside.

 

Samtidig med at vi internt gør os klar til en evt. konflikt/lockout, så er vi også i gang med at klæde afdelingens tillidsvalgte bedst muligt på til opgaven. En storkonflikt kræver en del arbejde og engagement fra alle fronter. Vi håber, at du som medlem vil støtte op omkring de tiltag der igangsættes, eller støtte op om FOA når du møder os ude i gade billedet i den kommende tid – måske bliver du selv en del af en FOA aktivitet under konflikten/lockouten. Jo flere vi er, jo bedre.

 

Sammen gør vi forskellen

 

De medlemmer der vil blive direkte berørte af konflikten/lockouten, vil modtage nærmere besked via afdelingen. Der vil blive udsendt informationer af mere praktisk karakter. Hvis du f.eks. skal modtage konfliktunderstøttelse, så vil du modtage information om, hvad vi skal bruge af oplysninger for, at vi kan udbetale dette til dig. Hvis man bliver en del af konflikten/lockouten, suspenderes ens ansættelsesforhold og FOA Nordsjælland bliver din ”arbejdsgiver”. I disse tilfælde skal man som medlem møde op på diverse indskrivningssteder - vi ved endnu ikke hvor og hvor ofte, men det er en del af de praktiske oplysninger der vil blive udsendt senere. Alt sammen afhænger af, om  konflikten/lockouten bliver en realitet.

 

Det vil klart være en fordel, hvis dine medlemsoplysninger er korrekt registeret i vores system, herunder dit telefonnummer, mailadresse, arbejdsplads m.v. Du kan selv tjekke op på dine oplysninger via hjemmesiden www.foanordsjaelland.dk. Øverst til højre vælger du ”mit foa”.

 

 

Må din arbejdsgiver spørge om du er medlem af en fagforening 

I disse dage bliver vi kontaktet af mange medlemmer der oplyser, at de via deres arbejdsgiver modtager breve hvori der spørges, om de er en del af en kommende konflikt. Underforstået om de er medlem af en fagforening.

 

Når vi modtager beskeder herom, har vi sendt et brev afsted til den pågældende arbejdsgiver. Heri oplyser vi, at det er FOA Nordsjællands opfattelse, at en kommune først kan indhente disse oplysninger umiddelbart inden konfliktens faktiske ikrafttræden, og ikke allerede nu, da der er tale om fortrolige og følsomme personoplysninger, som kommunen på nuværende tidspunkt ikke har et sagligt formål for at indhente.

 

På områder hvor der ikke skal nedsættes nødberedskaber er det FOAs opfattelse, at de som arbejdsgivere først kan spørge dagen inden konfliktens start. FOAs forbund er pt. ved at kontakte Kommunernes Landsforening og Danske Regioner herom. I mellemtiden har vi givet medlemmerne det råd, at de kan undlade at svare på henvendelsen.  

 

Borgerforslag om at bruge konfliktpengene på velfærd

FOA har været med til, at stifte et borgerforslag om, at konfliktpengene skal bruges på velfærd. Forslaget har rundet 15.000 underskrifter. Det er fint, men målet er 50.000 underskrifter, da forslaget så skal behandles i Folketinget.

 

Derfor skal vi opfordre til, at både medlemmer, kolleger og familie m.fl. skriver under. Fra facebook kan opslaget deles fra FOAs hovedprofil. Der er sat et billede på, så det ser lidt mere indbydende ud, end hvis I linker direkte til underskriftindsamlingen. Linket

 

DEL PÅ ANDRE MEDIER: I kan også linke direkte ind til borgerforslaget.

 

Vær opmærksom på, at det kræver Nem ID og personnummer for, at man kan skrive under på forslaget. Hvis nogen brugere spørger til dette, kan du finde svar her Vi håber, at du vil underskrive borgerforslaget.

 

Hold dig fortsat opdateret om situationen

Du kan altid følge udviklingen og diverse opdateringer via FOA Nordsjællands hjemmeside & facebookside. Og ellers er du altid velkomne til at kontakte os i

afdelingen.