Kurser på Social- og sundhedsskolen

Efter sommerferien udbyder Social- og sundhedsskolen en række spændende kurser på både det pædagogiske og det social- og sundhedsfaglige område.

Tilmelding sker via din arbejdsgiver, men hvis du er ledig, foregår tilmelding direkte via Social- og sundhedsskolen. Henvendelse til Dorte Lorenzen på telefon 87 41 26 04.

Blandt de mange kurser er:

Kompetenceudvikling for Social- og sundhedshjælpere
(tilmeldingsfristen udløber om kort tid, så kontakt skolen)

Borgere med misbrugsproblemer
26/9 - 28/9 2011 og 11/10 - 12/10 2011

Voldsforebyggelse og konfliktløsning
19/09 - 23/09 2011 

Arbejdet med for tidligt fødte børn
31/8 - 2/9 2011 

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
29/8 - 2/9 2011 

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
12/9 - 30/9 2011 

Utilsigtede hændelser og borger/-patientsikkerhed
26/9 2011 

Konflikthåndtering i omsorgsarbejdet
27/9 - 29/9 2011 

Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede
12/9 - 14/9 & 7/11 - 8/11 2011

Omsorgsmedhjælpere - arbejdet med udviklingshæmmede
3/10 - 14/10 & 28/11 - 1/12 2011

Udover disse kurser findes en lang række andre, som interesserede kan downloade her.