Sygedagpenge

I 2014 trådte sygedagpengereformen i kraft og forringede en række vilkår for syge danskere. Det vil FOA have lavet om.

Reformen betyder, at sygemeldte kun har ret til sygedagpenge i 22 uger i stedet for 52 uger. Herefter er virkeligheden for en del af de sygemeldte langvarige og indholdsløse jobafklaringsforløb med et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau.

Læs mere om hvad FOA mener om sygedagpenge-reformen og få indblik i hvad reformen betyder for FOAs medlemmer:

Det mener FOA

Den forkortede sygedagpengeperiode skaber utryghed for den sygemeldte.

Debatindlæg m.m.

Det betyder reformen

Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft i 2014, blev retten til sygedagpenge forkortet med 30 uger.

Det betyder, at den sygemeldte kun har ret til sygedagpenge i 22 uger i stedet for 52 uger, selv om den pågældende fortsat er syg.

Efter de 22 uger kan den sygemeldte kun få sygedagpenge, hvis en ud af syv forlængelsesbestemmelser er opfyldt. Er det ikke tilfældet, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb med et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau.