Mand fortvivlet

Sexchikane og sygefravær

Stort set alle, der har været udsat for sexchikane, oplever en effekt på helbredet.

Sexchikane kan føre til alt fra søvnbesvær og angst til depression, spiseforstyrrelser og posttraumatisk stresssyndrom. I mange tilfælde ender det med lange sygemeldinger og også med hospitalsindlæggelse.

Undersøgelser viser, at mænd, der oplever sexchikane fra kolleger eller ledere, har mere end dobbelt så høj risiko for langvarigt sygefravær sammenlignet med kvinder, der udsættes for sexchikane.

Det er derfor meget vigtigt, at sexchikane tages alvorligt, og at det bliver forebygget og bremset hurtigst muligt.

 
Sexchikane kan føre til sygdom og sygefravær

Mænd, der bliver udsat for sexchikane, har en højere risiko for at blive langtidssygemeldte end kvinder

Din arbejdsplads skal have retningslinjer

Din arbejdsplads skal have klare retningslinjer for, hvordan sexchikane forebygges og håndteres.

Sexchikane fra borger

Er du udsat for sexchikane fra en borger?

Sexchikane fra kollega eller leder

Er du udsat for sexchikane fra en kollega eller en leder?