Materiale om seksuel chikane på arbejdspladsen

Her kan du finde mere materiale om definitioner, regler og forebyggelse af sexchikane.

FOA har, i fællesskab med en række andre organisationer, udarbejdet et materiale til, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter. 
Materialet er samlet i et inspirationshæfte, hvor der er værktøjer til at starte dialogen – såvel når det handler om seksuel chikane fra borgere, som når det handler om seksuel chikane fra kolleger, ledere eller underordnede.  

Hent inspirationshæftet 

 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

Læs vejledning om krænkende handlinger  

 

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, brugere, kunder, elever e.l., betragter Arbejdstilsynet som psykisk vold i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Læs Arbejdstilsynets vejledning om vold   

 

Guiden ”Seksuel opmærksomhed fra borgere – guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet” skal hjælpe medarbejdere, særligt inden for social- og sundhedsområdet, med at sætte grænser i forhold til borgerne, og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende. 

Hent guiden om seksuel opmærksomhed fra borgere

To slags sexchikane

Sexchikane på arbejdspladsen kan opdeles i to kategorier:

  • Sexchikane fra en kollega eller leder
  • Sexchikane fra en borger

Dialogmateriale om sexchikane

Dialog-materiale med 4 videofilm kan hjælpe snakken om sexchikane i gang på arbejdspladsen.

Din arbejdsplads skal have retningslinjer

Din arbejdsplads skal have klare retningslinjer for, hvordan sexchikane forebygges og håndteres.