FOA til politikere: Der skal gøres mere for at sikre medarbejdere ved konkurs

I et brev til ministre og ordførere på ældreområdet giver FOA konkrete bud på, hvad der skal til for at forebygge konkurser inden for privat ældrepleje.

Regeringen præsenterede den 3. september sit bud på at komme konkurser i private plejefirmaer til livs. Men planen er uambitiøs, og sikrer langt fra medarbejderne i de private firmaer og borgerne mod konkurserne, mener formand for FOA Dennis Kristensen.

”Det er medarbejderne i de konkursramte virksomheder og borgerne, der bliver ramt hårdest ved konkurserne, og det regeringen har præsenteret, har helt åbenlyse mangler i forhold til at sikre, at netop de ikke kommer i klemme,” siger han.

Udspillet fra regeringen indeholder blandt andet krav om kommunale beredskabsplaner og en vejledning til kommunerne om, hvordan de er stillet, hvis de overtager et konkursramt firmas ansatte for at sikre borgerne den mest skånsomme overgang efter konkursen.

Ved konkurser er kommunerne ofte tilbageholdende med at overtage medarbejdere fra det konkursramte firma, fordi kommunen derved kan komme til at hænge på eventuel gæld til medarbejderne. 

Men en vejledning er langt fra nok. Der skal ændres på loven om Lønmodtagernes Garantifond, så medarbejdere og borgere kan føle sig sikre på ikke at komme i klemme i en konkurs.

”En vejledning gør intet positivt i forhold til at skabe sikkerhed for medarbejderne og borgerne. Sikkerhed for borgerne ved at det er de samme medarbejdere, der kommer før og efter en konkurs og for medarbejderne for at det ikke er dem, der kommer i klemme, når kommunerne og Lønmodtagernes Garantifond ikke kan blive enige om, hvem der skal betale regningen,” siger Dennis Kristensen.

I regeringens udspil er der forslag, som vil rulle forbedringer på området tilbage. Regeringen foreslår nemlig at kommuner, som anvender godkendelsesordningen mindst en gang om året skal efterregulere afregningspriserne, 

”Det er paradoksalt, at en regering, som i alle andre henseender vil afbureaukratisere, nu vil genindføre en omfattende og ressourcetung kontrol, som blev fjernet af den tidligere SR-regering,” siger Dennis Kristensen. 

FOA kommer i brevet også med anbefalinger til tiltag, som regeringen ikke har taget med i udspillet. Blandt andet mener FOA, at der som på friplejehjemsområdet bør være en central godkendelse af leverandører.

Læs hele brevet og FOAs anbefalinger her.