Bostedet Ringbo i Bagsværd
Nye specialiserede afdelinger i tilknytning til psykiatrien, til mennesker, der lider af psykiske sygdomme og stofmisbrug

Derfor støtter FOA ny specialafdeling under psykiatrien

”Vi så hellere en gennemgribende reform af hele psykiatrien, men det er ikke det, politikerne lægger op til med satspuljen,” siger Dennis Kristensen.

Siden drabet på en kvindelig ansat på Lindegården tilbage i marts måned har FOA kæmpet for at sikre, at både beboere og ansatte på landets bosteder og forsorgshjem kunne føle sig trygge.

Det grundlæggende budskab har været: Flere senge i psykiatrien, flere hænder på bostederne og at ingen skulle være i den kommunale del af psykiatrien, hvis de i virkeligheden var for syge til at være der.

Derfor støtter FOA oprettelsen af nye specialiserede afdelinger i tilknytning til psykiatrien, til mennesker, der lider af psykiske sygdomme og stofmisbrug, hvilket periodevis kan gøre deres adfærd farlig og umulige at rumme i kommunernes socialpsykiatriske bosteder.

Nej, det løser ikke alt

”Vi er fuldt ud klar over, at det ikke løser alt, og vi ville langt hellere have en gennemgribende reform af hele psykiatrien bredt set, hvor vi fik de senge og ressourcer, der er hårdt brug for, men det er ikke det, som politikerne lægger op til med satspuljen,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Han henviser til de i gangværende satspuljeforhandlinger, hvor regeringen har spillet ud med et samlet beløb på 400,8 millioner afsat over fire år. Af det samlede beløb foreslår regeringen at afsætte 276 millioner kroner til at oprette nye specialafdelinger med kapacitet til omkring 150 mennesker.

Handler ikke om mere tvang

Politisk uenighed om især specialafdelinger kan imidlertid få det hele til at forsvinde. Spørgsmålet om den nye institutionsform er blevet gjort til et til et spørgsmål om mere eller mindre tvang.

Men det er ifølge forbundsformanden en forsimplet måde at se problemet på:

”FOA er modstandere af mere tvang, men vi ved af tragisk erfaring fra drab på vores medlemmer, at den kaotiske effekt af svær psykisk sygdom og stoffer, ikke altid kan håndteres på de kommunale bosteder. Her kan personalet fx ikke forhindre folk i at tage stoffer. De kan heller ikke forlange, at beboerne tager den medicin, der holder dæmonerne stangen.”

Han påpeger samtidig, at de øvrige beboere på landets bosteder også har brug for at kunne åbne deres døre uden at frygte for at møde mennesker, der er så ramt af psykisk sygdom og stofmisbrug, at de reagerer voldeligt.

Læs FOAs bemærkninger til forslaget om nye specialiserede afdelinger i tilknytning til psykiatrien her.