børn på tur
Det skal ikke være muligt at rykke børn til børnehaven, inden de er fyldt tre, mener FOA.
Foto: Colourbox

Flere 2-årige sendes i børnehave

Fra 2008 til 2020 er antallet af kommuner, der sender børn i børnehave, inden de er fyldt tre år firedoblet.

Næsten halvdelen af de danske kommuner sender i år børn fra dagpleje og vuggestue op i børnehave, før barnet er fyldt tre år.

Det er næsten en firedobling siden 2008, viser en rundspørge, som FOA har bedt analysebureauet Bureau2000 foretage blandt de danske kommuner.

”Det her sker til trods for al forskning på området, som viser, at de 1.000 første dage er altafgørende for barnets udvikling,” siger sektorformand i FOA Kim Henriksen.

I 2008 var der 12 kommuner, hvor overgangen til børnehave skete før barnet var fyldt tre. I år er det 47 kommuner.

Frygter spareøvelser

En plads i børnehaven koster kommunen næsten halvt så meget som en vuggestueplads.

”Jeg er meget bekymret for, om kommunerne fokuserer mere på økonomien, end hvad der er bedst for det enkelte barn.”

”Der er kæmpe forskelle på, hvilke behov de enkelte børn har. Kommunerne skal blive langt bedre til at tage udgangspunkt i det enkelte barn,” siger Kim Henriksen.

SF vil indføre minimumsalder for overgang til børnehave

I starten af året fremlagde SF et forslag om, at børn ikke må starte i børnehave, før de er fyldt tre år.

Det bakker Kim Henriksen op om.

”Børn, der endnu ikke er fyldt tre år, er ikke nødvendigvis udviklingsmæssigt parate til at begynde i børnehave, det kan blive svært for dem socialt, og der er jo også kun halvt så mange voksne i børnehaven, end der er i vuggestue og dagpleje. Så vi skal have gjort op med, at børnene skal bøde, når kommunerne skal finde steder at spare,” siger han.

Læs hele undersøgelsen om udviklingen på dagtilbudsområdet her.