BIOS-forhandlinger viser foreløbigt positive resultater

I de individuelle aftaler, der ind til videre er indgået, er et krav om en samlet tilbagebetaling af løn fra de tidligere ansatte i BIOS vendt til et plus, så flere nu har penge til gode

18 sager ud af knap 100 er indtil videre forhandlet på plads i sagen om de lønkrav, som opstod i kølvandet på konkursen i ambulancefirmaet BIOS i 2016.

Udgangspunktet inden rammeaftalen og de individuelle forhandlinger var i de 18 sager, at de 18 medarbejdere samlet skulle betale 97.655,46 kroner. Men forhandlingerne for hvert medlem har medført, at kravet nu er vendt til en samlet tilbagebetaling til medarbejderne på 384.743,10 kroner.

”Det viser, at den rammeaftale, vi forhandlede på plads med Region Syd før jul, virker efter hensigten, og at hvert enkelt medlem efter de individuelle forhandlinger nu er langt bedre stillet,” siger sektorformand i FOA Reiner Burgwald.

Konkursen blotlagde rod i vagtplanlægningen og lønforholdene i virksomheden, og derfor er der forskel på, hvor meget dokumentation, de enkelte medarbejdere har for blandt andet mængden af overarbejde.

”Hver enkelt sag er unik – og vi har skullet grave os ned i hver enkelt arbejdsplan for at finde dokumentationen for, hvor meget folk har arbejdet for at komme så tæt på det beløb, medarbejderne har til gode, som muligt,” siger Reiner Burgwald.

Han understreger, at der stadig ligger et stort stykke arbejde med at få tilfredsstillende aftaler på plads for de resterende medlemmer.