Sammen om sundheden

FOA giver her sit bud på, hvordan vi i fremtiden får et sundhedsvæsen i top. Fokus skal være på, hvordan vi forbedrer den faglige kvalitet uden unødige og besværlige overgange, og uden at vi havner i en tom struktursnak. Det gælder selvfølgelig også diskussionen om regionernes fortsatte beståen.

FOAs grupper varetager en lang række meget centrale arbejdsopgaver både på sygehusene og i det nære sundhedsvæsen.

Udgangspunktet for vores udspil er vores medlemmers konkrete erfaringer og oplevelser. Det gælder ikke kun indretningen af det nære- og sammenhængende sundhedsvæsen. Det gælder også den store opgave med at skaffe flere medarbejdere til området. Vi står i øjeblikket over for en stor rekrutteringsudfordring både på kort og lang sigt. Det er vigtigt, at arbejdspladserne er attraktive, og at man kan fastholde og tiltrække personale til sundhedsområdet.

I Danmark er vi stolte af, at vi har lige adgang til et godt og velfungerende sundhedsvæsen, men samtidig oplever vi en stor og stigende social ulighed i sundheden. Det er desværre i høj grad uddannelse og indkomst, der afgør, hvordan den enkelte dansker klarer sygdom.

Sundhedsvæsnet skal være med til at udjævne de sociale forskelle, der er i sundhed.

Udspillet er blevet til efter mange møder med afdelinger og sektorer.

Udspillet indeholder 9 bud, som blandt andet handler om at igangsætte en faglighedsreform, at sørge for, at der er de rette kompetencer til de rette opgaver, og at man hele tiden tager udgangspunkt i borgernes behov.

Du kan læse FOAs sundhedsudspil her