Forbundsformand for FOA Dennis Kristensen
Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere.”

Grundlag for konflikt vedtaget

De 51 organisationer, der repræsenterer ansatte i regioner og kommuner, har nu formelt vedtaget at varsle konflikt.

De kuldsejlede forhandlinger om fornyelsen af overenskomster for offentligt ansatte har nu ført til, at lønmodtagerorganisationerne for kommunalt og regionalt ansatte har vedtaget at iværksætte en konflikt. Det blev besluttet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Forhandlingsfællesskabet fredag.

Konflikten bliver varslet over for Kommunernes Landsforening og RTLN, som forhandler på regionernes vegne, til at kunne træde i kraft onsdag den 4. april. For FOAs vedkommende betyder det, at der varsles konflikt tirsdag den 6. marts.

Fremskridt i realløn
I det fælles grundlag for konflikten lyder det blandt andet:

”Det går godt i Danmark. Bruttonationalproduktet sætter rekord i 2018. Krisen er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere.”

Og videre:

”Derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende kernepunkt i overenskomsterne: En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor.”

Ud over lønrammen er baggrunden for iværksættelsen af en konflikt arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorordninger, manglen på en aftale om lærernes arbejdstid, samt striden om den betalte spisepause, som særligt udgør et problem på det statslige område.

Tavshed under forhandlinger
Topforhandlerne fra såvel Moderniseringsstyrelsen, KL og RTLN samt på lønmodtagersiden Forhandlingsfællesskabet og CFU, der forhandler for de statsansatte, var torsdag indkaldt til møde i Forligsinstitutionen. Herfra skal forligsmand Mette Christensen i den kommende tid forsøge at mægle mellem parterne. Hun har mulighed for at udsætte konflikten i to omgange á fjorten dage.

Mens parterne forhandler i Forligsinstitutionen er parterne pålagt tavshedspligt om forhandlingerne.

Michael Ziegler, der sidder i spidsen ved KL’s forhandlinger, har bebudet, at der vil blive svaret igen med lockout i tilfælde af en konflikt.

Ud over strejkevarsler vil FOA sende varsel om sympatistrejker og blokader.

”Der er ikke tale om blokade I form af at forhindre adgang til arbejdspladsen. I den fagretslige verden er blokade en blokering af de strejkeramte stillinger, således at arbejdsgiverne ikke kan lade de, der ikke var ansat, da strejken begyndte, men skulle starte senere, tiltræde efter strejkestart,” forklarer formand for FOA Dennis Kristensen på sin overenskomstdagbog på Facebook. 


Læs hele konfliktgrundlaget udsendt af Forhandlingsfællesskabet.