"Vi skal have efterprøvet, om de rent faktisk virker efter hensigten,” siger FOA-formand Mona Striib.

Tryktest den nye lov om førtidspension

Send din sag ind og få den revurderet, så vi kan se, om de nye regler om førtidspension bliver efterlevet. Sådan lyder opfordringen fra FOA og andre organisationer til mennesker i meningsløse ressourceforløb.

Mennesker uden udsigt til at komme i arbejde, skal ikke sendes i ressourceforløb, før de kan blive tilkendt førtidspension. Den ændring af reglerne om førtidspension og fleksjob træder i kraft i dag og er resultat af 64 organisationers indsats for at vise politikerne, at reglerne bragte syge og nedslidte mennesker i årelange, indholdsløse ressourceforløb.

Det har nemlig ikke skortet på grelle eksempler på borgere, der er blevet fastholdt i langtrukne ressourceforløbsydelser, som har nedbrudt dem fysisk og følelsesmæssigt, på læger, der har advaret om, at forløb ville være skadelige for den lediges helbred, eller på, at folk rammes hårdt på økonomien.

Men selv om der er god grund til at glæde sig over, at politikerne har lyttet til kritikken og ændret reglerne, er der lige så god grund til at trykteste, om de nye regler i praksis bliver brugt. Altså, om flere borgere vil få adgang til førtidspension, uden først at skulle trækkes igennem et ressourceforløb, der først og fremmest skal dokumentere, at der er gennemført et forløb.

”Vi har medlemmer, som på trods af lægers advarsler i årevis er blevet drevet rundt i forskellige indholdsløse ressourceforløb. Nogle har for eksempel skullet drikke kaffe eller gå en inspektionsrunde om et hus. Andre har haft ”arbejdsuger” på helt ned til et par timer. Folk har levet i uvished om deres situation og er blevet ramt hårdt økonomisk. Så det er uhyre vigtigt, at reglerne er ændret. Og vi skal have efterprøvet, om de rent faktisk virker efter hensigten,” siger FOA-formand Mona Striib.

Bed om revurdering
Derfor opfordrer hun sammen med en lang række organisationer i initiativet Værdig Reform nu sine medlemmer til at sende deres sager ind til en revurdering, hvis de selv har været fanget i systemet og mener, at de retteligt burde blive tilkendt førtidspension i stedet.

Opfordringen er så konkret, at der ligefrem følger et udkast til en tekst med, som borgeren kan bruge i sin henvendelse til jobcenteret:

”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.”

”Jeg håber sådan, at folk vil blive mødt anderledes end tidligere, når de nu kommer og beder om at få kigget på deres sag igen, så vi kan få stoppet de mange uværdige forløb, der desværre har været og fortsat er i gang,” siger Mona Striib.

Behov for flere forbedringer
Ifølge hende er der fortsat behov for en lang række ændringer af reglerne, hvis de skal være rimelige. Eksempelvis bør man blive fritaget helt fra ressourceforløb, hvis man ikke kan arbejde mere end syv timer ugentligt. Samtidig bør ressourceforløbsydelsen være på sygedagpengeniveau og ikke som i dag på kontanthjælpsniveau.

De samlede forslag til forbedringer af førtidspensions- og fleksjobreglerne, som organisationerne i Værdig Reform står bag, kan du se her.https://vaerdigreform.dk/de-seks-krav