Ret til tidlig pension handler om værdighed

Fysisk hårdt belastende arbejde er hverdag for de fleste medlemmer hos 3F og FOA . De starter tidligt på arbejdsmarkedet og har et langt arbejdsliv. De tjener heller ikke så meget, at de kan spare nok op til at kunne gå tidligt på pension. Selv om de via overenskomsten sparer op til pension, har de så godt som aldrig økonomi til at på pension den dag, arbejdet kræver mere, end kroppen har godt af.

Det er derfor en højere pensionsalder rammer særligt vores medlemmer med utryghed. De, der har det privilegium at have et mindre belastende arbejde, vil ofte både kunne og have lyst til at fortsætte langt op i 60-erne og måske ind i 70-erne. Derfor kan de nærmest være ligeglade med den højere folkepensionsalder. De kan alligevel gå på pension, når de selv ønsker det. Men det kan en stor del af vores medlemmer ikke. Når politikerne løbende sætter pensionsalderen i vejret, fjerner de selve muligheden for at gå på pension, når de har ekstra brug for det.

Hvem er det, der har brug for folkepension eller en lignende ydelse for at kunne trække sig tidligere tilbage? Det er først og fremmest de ufaglærte og faglærte med rigtig mange års ofte fysisk krævende arbejde.

Tro os. Har man arbejdet 40-45 år på en byggeplads eller et plejehjem, så er man godt træt og slidt. Undersøgelser viser, at mere end hver anden 3Fér tager medicin på grund af jobbet og at fire ud af 10 blandt FOAs medlemmer plages af arbejdsrelaterede smerter. Dobbelt så mange håndværkere som danskere generelt ender på operationsbordet med arbejdsrelaterede skader. Det er altså ikke velfærdsjammer, når mange af vores medlemmer kigger langt efter folkepensionen den dag, kroppen er mere end klar til pension.

Vi vil gå så langt som at kalde det uværdigt for et rigt velfærdssamfund som det danske, når de ikke har økonomisk mulighed for dem at trække sig lidt tidligere tilbage. Vi synes derfor, at vores medlemmer tilhører kernelandet af dem, der skal have ret til tidlig pension. Det er vi ikke ene om at mene. Det samme gør store dele af befolkningen. En undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for 3F viser, at 69 procent mener, at lønmodtagerne skal have ret til tidligere pension, hvis de har været 40-42 år på arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi vores lid til, at regeringen og folketingets partier til efteråret kan blive enige om en konkret model for tidlig pension.

Vi ved selvfølgelig godt, at ikke alle Folketingets partier er enige med os. At nogen ligefrem synes, at det er en vanvittig dårlig idé at give ret til tidlig pension til raske, men slidte seniorer. Det er såmænd et ærligt politisk synspunkt hellere at ville stole på regnearkenes gyldne løfter om økonomisk råderum i milliardklassen end at give frihed til at kunne gå tidligt på pension til virkelighedens slidte slagteriarbejdere, håndværkere, social- og sundhedsassistenter, osv. Det er derimod uærligt, hvis man ikke med dette synspunkt ser i øjnene, at man dermed har udset mange tusinde af vores medlemmer til at skulle bære de tungeste byrder med at sikre fremtidens velfærd.

Nøjagtig som stjernerytterne i de professionelle cykelløb har deres vandbærere, som tager det store slæb for at bringe de feterede topnavne i front, har politikerne også deres hær af vandbærere, der skal slide længere på arbejdsmarkedet for at sikre dansk økonomi og råderum til velfærd i fremtiden. Det er desværre mange af vores medlemmer, der er udset til dette job.  Det bliver ikke ved med at gå. Slet ikke uden en ret til tidlig pension.

 

Bragt i Jyllands-Posten den 22. juli 2020