Elevløn: Ambulancebehandler

Som elev på ambulancebehandler-uddannelsen afhænger din løn af, om du er elev (ordinært ansat) eller er voksenelev.

Lønnen kan variere på baggrund af alder, hvor langt du er nået med din uddannelse samt efter hvor du er ansat i landet.

Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være på din konto sidste bankåbningsdag i måneden.

Satserne gælder pr. 1. april 2022, og alle beløb er opgjort som månedsløn før skat.

Løn til elever (ordinært ansatte)

Løn til voksenelever