Januar 2004Lederen
Amter og kommuner har endnu engang bevist, at de ikke lever op til, at medarbejderne får den lønudvikling, der var aftalt ved overenskomst-
forhandlingerne i 2002. Opgørelser viser, at der ikke er udmøntet lønmidler ved de lokale forhandlinger i år i det omfang, som aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Jeg kan kun understøtte vores forbundsformand når han udtaler: "Det her ligner ikke livsforlængende behandling til Ny Løn, men snarere passiv dødshjælp. Jeg tror, at det her er dødsstødet til Ny Løn".

Slottet har bestået eksamen
Plejehjemmet Slottet i De Gamles by har fået flotte karakterer i den tredje uvildige rapport.
Eksamen er bestået, og sundhedsborgmesteren uddelte verbale roser.
Alligevel fortsatte den efterhånden medievante pårørende sin kritik af personalet og forholdene på Slottet.

Hils og sig vi har det godt
Bo- og genoptræningsstedet Lions Kollegiet er en arbejdsplads, hvor social- og sundhedsassistenter kan få deres drømme om kompetencer, ansvar og ambitioner levet ud. Der stilles krav, og anerkendelsen til social- og sundhedsassistenterne kan aflæses på lønnen.
Alligevel har Lions Kollegiet haft svært ved at rekruttere social- og sundhedsassistenter.

En arbejdsplads med udfordringer
Bo- og genoptræningsstedet Lions Kollegiet er en arbejdsplads, hvor social- og sundhedsassistenter kan få deres drømme om kompetencer, ansvar og ambitioner levet ud. Der stilles krav, og anerkendelsen til social- og sundhedsassistenterne kan aflæses på lønnen.
Alligevel har Lions Kollegiet haft svært ved at rekruttere social- og sundhedsassistenter

En fremmed er en VEN du ikke kender
Aktivitetscentret Østervang har igennem et år kørt projektet "Ældre og indvandrere". Møder hvor kvinder med indvandrerbaggrund møder ældre danske kvinder, og det er der kommet nye venskaber ud af

Jobrotation skaber glade og nysgerrige social- og sundhedshjælpere
I Gentofte Kommune har ni social- og sundhedshjælpere afsluttet et 1- årigt forløb, hvor de har arbejdet på alle typer arbejdspladser indenfor ældreområdet.
Udvikling både fagligt og personligt, det er med til at fastholde og rekruttere personalet, mener man i Gentofte, og det ser ud til at holde stik.