$name

Jobrotation skaber glade
og nysgerrige social- og sundhedshjælpere
 

I Gentofte Kommune har ni social- og sundhedshjælpere afsluttet et 1- årigt forløb, hvor de har arbejdet på alle typer arbejdspladser indenfor ældreområdet.
Udvikling både fagligt og personligt, det er med til at fastholde og rekruttere personalet, mener man i Gentofte, og det ser ud til at holde stik.
 
Af Merete Astrup
 
Efter 11 år i hjemmeplejen skal Lise Hvidberg starte sit nye job efter nytår på et af kommunens plejehjem, eller plejeboliger med fast personale som er den korrekte betegnelse.
Det skifte havde hun aldrig gjort, hvis hun ikke havde været rotant i Gentofte Kommunens jobrotation.

Anette Mørch Andersen skifter efter 10 år i hjemmeplejen i det samme distrikt sit job ud med et nyt job i hjemmeplejen i et andet distrikt. Hun mener, hun var blevet i sit gamle job, hvis ikke hun havde været ude og snuse til noget andet.

Gennem et år har de to social- og sundhedshjælpere og syv andre kolleger skiftet deres faste job ud med fire moduler, hvor de har været i praktik i den udkørende hjemmepleje, i plejeboliger med hjemmehjælp, og boliger med fast personale samt i dagcenter og kommunens geriatriske genoptræningscenter.

I hvert modul har desuden været indlagt teoretiske dage.
Lige inden de to social- og sundhedshjælpere gik på juleferie afsluttede de et år, der har budt på en særdeles spændende udvikling både fagligt og personligt.

Lise og Anette smager på ordet juleferie. Det er første gang i deres mange år i faget, at de ikke har arbejdet i julen. De havde også fri i skolernes efterårs- og vinterferie. Stillingerne i rotationsprojektet har været vagt og weekendfri.

Sådan udskilte rotanterne, som de kaldes, sig fra deres fastansatte kolleger.  
De havde også alle fuldtidsansættelse uanset hvilket timetal de havde i deres faste job, og ingen gik ned i løn.
 
Nytænkning
Målet med rotationsordningen er dels at fastholde og rekruttere personale, dels at vise det brede spektrum, som social- og sundhedshjælpere kan arbejde indenfor.

I Gentofte kommune har de ikke sværere ved at fastholde og rekruttere personalet end andre steder.

Mange af kollegerne har derimod som Lise og Anette været i jobbet i mange år.
Irene Råhauge Toft, assisterende uddannelseskonsulent fortæller, at projektet er et udtryk for at man i kommunen gerne ville forsøge at gøre arbejdspladserne attraktive.

- Vi ville gerne tænke anderledes.
- Vi gik efter at tilbyde vores faste personale nogle udviklingsmuligheder, tilføjer assisterende områdeleder, sygeplejerske Leise Pauli Jensen.

Projektet har været under forberedelse af en arbejdsgruppe et års tid før det startede.
I oktober sidste år blev stillingerne slået op.

Ansøgerne skulle være uddannet social- og sundhedshjælpere og de skulle have to års arbejde bag sig for at søge stillingerne samt have en række personlige kvalifikationer.
Der var i alt økonomi til 15 rotanter, det blev til ni ansøgere.
 
Nysgerrige
Hvad fik Anette og Lise til at søge?
- For mig kom tilbuddet lige på rette tidspunkt. Jer var nået dertil, at jeg overvejede om jeg skulle skifte job og måske kommune eller om, jeg skulle blive, hvor jeg var resten at mit arbejdsliv, griner Lise.

Nu har hun ingen planer om at søge i anden kommune.

- Jeg får mine ambitioner opfyldt her, og det har været en god måde at blive motiveret . Det er sværere at tage springet ud i et nyt job, som man overhovedet ikke kender. Her har jeg fået muligheden for at finde ud af, at jeg gerne vil plejehjemmet.
 
Lise har arbejdet på plejehjem tidligere i sin karriere. Men det er nogle år siden, så meget er ændret.

- Jeg har altid godt kunne lide den tunge pleje. Jeg kan godt lide at nusse med beboerne. Jeg synes det er rart at spise morgenmad med dem osv. Og ikke mindst, jeg genoplevede at det var dejligt at have kolleger omkring mig. At vi var to om en beboer f.eks.

Anettes historie er også historien om at opdage noget nyt. Hun skal fortsætte i hjemmeplejen.  Men hun oplevede i sin praktik, at man kan gøre tingene på en anden måde end i det distrikt hun var, så hun skifter distrikt fra 1. januar..

- Efter at have været i praktik i plejehjem, dagcentre og plejeboliger, er jeg blevet bekræftet i, at jeg hører til i den udkørende hjemmepleje. Jeg skal have mine daglige cykelture og den friske luft uanset vejret. Man er mere sig selv i hjemmeplejen, det kan jeg godt lide.

Hverken Lise Hvidberg eller Anette Mørch Andersen havde planer om, at de ville skifte job, da de startede i jobrotationen. 

Det var nysgerrigheden og interessen for at prøve noget andet, der fik dem til at søge.
Det er heller ikke alle ni rotanter, der har skiftet job.
Men de har alle ni lært noget nyt, som de kan bruge fremover.
 
Kendskab
Alle ved nu hvad der forgår på dagcentret, i plejeboligerne og i hjemmeplejen, såvel som alle ved, hvordan arbejdet foregår på genoptræningscentret.

Anette forklarer:
- Når en af mine borgere bliver foreslået at tage i dagcentret, er jeg nu i stand til at fortælle
ham eller hende om det. Det er en stor fordel for borgeren, fordi det skaber tryghed.

Sådan kunne Anette ikke fortælle om dagcentret før, for hendes erfaringer med dagcentre har hun fra sin elevtid, hvor hun ikke lavede andet end fylde og tømme opvaskemaskinen.

- Sådan er det jo slet ikke mere.  Der foregår mange spændende aktiviteter, smiler Annette.
Det er det samme med kommunens genoptræningscenter. Social- og sundhedshjælperne ved godt, at det er der, men nu ved de også hvordan personalet arbejder med de ældre.

- Vi kan fortælle om diætister, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der alle står til rådighed for de ældre, siger Anette..

- Vi har lært nogle teknikker, så vi kan hjælpe de ældre hjemme.
Jeg oplevede f.eks. hvordan en af mine borgere kunne en hel masse, når hun var i genoptræningscentret, men hun faldt sammen når hun var hjemme. I dag kan jeg hjælpe hende derhjemme, fordi jeg har set hvad hun egentlig kan.

Jobrotationen har lært social- og sundhedshjælperne noget om de ældres sygdomme, både i praktikken men også i teoridagene.

- Nu forstår vi også det sprog som læger og sygeplejersker skriver om en borger, griner Anette og Lise og siger noget på latin.
 
Ikke elever
Anette og Lise lægger også meget vægt på, at de ikke er blevet betragtet som elever i deres praktiksteder.
 
Leise Pauli Jensen, har været ansvarlig for makkerne i projektet, og de har været vigtige for det gode forløb, viser evalueringerne.

- En makker er en kollega i praktikstedet, der skulle følge og coache rotanten. Makkerne har fra starten været inddraget i projektet, og i undervisningen. De har været meget interesseret, og de siger selv her ved slutningen, at de også har lært meget. 

I det først modul, blev rotanterne kaldt elever. Men det blev der rettet op på, efter evalueringen af det første modul.

Irene Råhauge Toft, siger:
- Vi har evalueret hvert modul, og jeg og min kollega har besøgt praktikstederne løbende. Rotanterne er blevet modtaget meget fint alle steder, og vi har arbejdet meget med at de netop ikke er elever. Til forskel fra eleverne har rotanterne nogle færdigheder, de skal bare prøve nogle nye ting.

Anette og Lise nikker samstemmende.
- Vi har fået fin velkomst og vores makkere har været gode til at vejlede os. Alle steder har jeg fået lov til at lave mange ting. De har stolet på, at jeg kunne de ting jeg kunne.

Jeg synes, vi er kommet ud af det her projekt med større kompetencer, siger Anette.

Hun glæder sig imidlertid til at starte i almindeligt job igen med weekendvagter og helligdagsvagter.
- Det har været dejligt at arbejde med faste arbejdstider og ferier, men jeg kan altså godt lide mine fridage på hverdage. Det er på de dage man får ordnet alt det med skal ordne.

Lise Hvidberg har det lige sådan.

- Det er nu noget over det både at arbejde på helligdage og have fri på hverdage.
Der er ikke i øjeblikket planer om at Gentofte Kommune gentager jobrotationen.
Irene Råhauge Toft og Leise Pauli Jensen er ikke i tvivl om der vil melde sig endnu flere interesseret til et nyt projekt.

- Der er flere makkere der har sagt at de gerne vi være med igen, og der er nye der har sagt de vil med næste gang.

Den samme melding kommer Anette Mørch Andersen med:
- Flere kolleger har sagt at de vil søge rotantstillinger næste gang, nu de har set hvordan vi har klaret os.