Hvorfor PMF Fyn

PMF Fyn - Et vigtigt valg for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

I Danmark har vi i over 100 år haft tradition for at organisere os i fagbevægelsen. Dette fællesskab bygger på solidaritet og sammenhold, som er en forudsætning for, at fagbevægelsen kan præge fremtiden i samme grad, som den har præget fortiden. 

Fagbevægelsens store udfordring er hele tiden at fastholdelse den indre solidaritet og samtidig at synliggøre, hvad fagbevægelsen er for en størrelse, og hvad den kan bruges til. Fagbevægelsen skal varetage medlemmernes politiske interesser på arbejdspladsen, såsom løn, uddannelse, pension, overenskomster og arbejdsmiljø. Fagbevægelsen har været med til at skabe forbedrede vilkår på arbejdspladserne ikke mindst ved at øve indflydelse igennem de kollektive overenskomstforhandlinger og ved gennem det fagretlige system at sikre, at de overenskomstmæssige vilkår respekteres af alle forpligtede arbejdsgivere. Desuden har fagbevægelsen deltaget i betydelige og nogle gange principielle arbejdskonflikter.  

Også i PMF Fyn udfordres vi hele tiden på at synliggøre fagforeningen og bevare solidaritetsprincippet. Det handler om at få nye medlemmer, men også om at fastholde de medlemmer vi i forvejen har. 

Det sidste tiårs dramatiske begivenheder i det globale og hjemlige økonomiske og politiske liv har ikke gjort det lettere for de offentlige ansatte og dermed pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne. En styrkelse af den indre solidaritet og det indre demokrati er derfor en forudsætning for, at PMF Fyn kan være med til at præge fremtiden i samme grad, som vi siden 1974 har været med til at præge fortiden. 

Pædagogiske assistenter og Pædagogmedhjælperne er udsatte grupper på arbejdspladserne. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Dels kan det være på grund af, at vi ofte anses for at være nederst i hierarkiet blandt personalet i institutioner og SFO’er, og dels kan grunden være, at vi som faggruppe kun udgør ca. en fjerdedel af personalet og derfor nemmere kan trynes. I disse tilfælde har den pædagogiske assistent og pædagogmedhjælperen virkelig brug for sin fagforening. Som følge heraf behandles der hele tiden mange sager – også om det psykiske arbejdsmiljø i PMF Fyn. 

PMF Fyns rolle er at skabe tryghed for medlemmerne på arbejdspladsen. PMF Fyn sørger for, at den pædagogiske assistent og pædagogmedhjælperen har en aftale om løn og job – en overenskomst. Alternativet til at lave en overenskomst ville være, at hver enkelt skulle forhandle på egen hånd. Det mest sandsynlige var så, at arbejdsgiveren så kun ville ansætte de mest nøjsomme.