Vores vigtigste opgaver

- at sørge for, at pædagogmedhjælperne har gode arbejdsforhold

Det er pædagogmedhjælpernes faglige og personlige interesser, der er omdrejningspunktet for afdelingens arbejde. Vi ved det nytter, at søge indflydelse, at blande sig, og påvirke udviklingen – både i de små og store sammenhænge.

Indflydelse får vi via møder og aftaler med de forskellige offentlige og private arbejdsgivere. Derudover er vi repræsenteret i samtlige lokale kommunale samarbejdsudvalg, og deltager i alle øvrige fora, som styrker pædagogmedhjælpernes muligheder for faglig udvikling i jobbet.

Derudover beskæftiger vi os i PMF afd. 1 med en lang række andre emner, der alle har stor betydning for pædagogmedhjælpernes hverdag. Pædagogik, personalesamarbejde, arbejdsmiljø, men også de mere overordnede, samfundsmæssige forhold, som arbejdsløshed, miljø, børne- og familiepolitik, og ikke mindst uddannelsespolitik.

Lønforhold
Lokalt forhandler PMF afd. 1 din løn. De faglige sekretærer, fællestillidsrepræsentanterne og din tillidsrepræsentant aftaler den lokale løndannelse, som kan være forskellige fra kommune til kommune og fra institution til institution. Desuden forhandler FOA (forbundet) hver 3. år ny overenskomst, som blandt andet fastlægger din grundløn og nogle generelle tillæg. I vores overenskomst og i aftaler med de enkelte kommuner sikres (yderligere) rettigheder omkring løn, uddannelse, opsigelse, sygdom og arbejdstid.

Fagblad
Som medlem af PMF afd. 1 får du 8 gange om året Fagbladet FOA– sammen med 180.000 andre medlemmer af FOA. Da vi er beskæftiget inden for mange forskellige fagområder afspejler fagbladet dette.
Derudover vil du løbende modtage lokale informationer.

Repræsentationer
Vi er gennem vores medlemskab af LO Storkøbenhavn repræsenteret i flere kommuners Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), som rådgiver kommunalbestyrelserne i spørgsmål der vedrører det lokale arbejdsmarked. Vi er repræsenteret i MED- og SU-udvalg.

Seniorudvalg
Afdelingen har et Seniorudvalg som arrangerer både sociale og faglige aktiviteter.