Om os

PMF 1's vigtigste opgave er at sørge for, at pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter har gode arbejdsforhold. Det er pædagogmedhjælpernes og pædagogiske assistenters faglige og personlige interesser, der er omdrejningspunktet for afdelingens arbejde.

Få indflydelse
PædagogMedhjælpernes Fagforening er en demokratisk fagforening, hvor du som medlem har indflydelse. Du kan deltage på den årlige generalforsamling, hvor det besluttes, hvad din fagforening skal arbejde med, samt hvilke fokuspunkter der særligt skal udvikles i den kommende periode. Men andre ord, hvad skal vi bruge kontingent indtægten til. Derudover vælger generalforsamlingen også hvem, der skal sidde i den lokale afdelingsbestyrelse, samt hvem der skal lede det fagpolitiske daglige arbejde i fagforeningen.

PMF indkalder desuden til medlemsmøder, når der skal tages stilling til aktuelle ting, f.eks. lønforhandlinger, normeringsforhandlinger og lign. i den kommune du er ansat i, så du derved får direkte indflydelse på, hvilke aftaler vi skal indgå. Du kan også via din tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, få indflydelses på PMF afd. 1’s lokalarbejde.

Vi har indflydelse på...
Indflydelse får vi via møder og aftaler med de forskellige offentlige og private arbejdsgivere. Derudover er vi repræsenteret i samtlige lokale kommunale samarbejdsudvalg, og deltager i alle øvrige fora, som styrker pædagogmedhjælpernes muligheder for faglig udvikling i jobbet.