Fællestillidsrepræsentanter for Gentofte

Fællestillidsrepræsentant i Gentofte for 0-6 års området

Liselotte Rønnebæk Larsen - telefon 46 97 31 09

 

Fællestillidsrepræsentant i Gentofte for GFO-området

Bo Lindeberg - telefon 46 97 31 05