Service for tillidsvalgteFOA afholder et vist antal medlemsmøder i lokalområderne eller i afdelingen. Her informerer afdelingen om de sidste nye tiltag indenfor FOA's områder, samt hvad der ellers må være af interesse for medlemmerne. På møderne er der også plads til, at medlemmerne kan komme med ris/ros samt information til afdelingen.

Derudover afholder afdelingen årligt én temadag for arbejdsmiljørepræsentanter og en temadag for tillidsrepræsentanter som heldagsmøder.

Hver onsdag sendes der post til de tillidsvalgte med relevante informationer fra FOA.