Elever

Elever - FOA Midtjylland

Når du er medlem af FOA Midtjylland, har du mange muligheder for at få gode råd og vejledning.

Vi rådgiver dig både før, under og efter din uddannelse.

Når du er elev, er der særlige regler og rettigheder. Husk derfor at tage os med på råd, inden du siger ja til f.eks. at opsige din elevaftale.

Det, der virker som det bedste for dig, når du sidder alene og taler med din leder, kan vise sig ikke at være den bedste løsning for dig alligevel.

Kontakt os før du indgår en aftale – så kan vi bedst hjælpe dig.

Du har ret til at have en bisidder med til samtaler ved din leder. Vi deltager gerne som din bisidder.

Vi hjælper dig både ved sygdom, graviditet, arbejdsskade, opsigelse og meget mere. Vi kan tjekke din lønseddel for at se, om du får det, du har krav på.

I FOA Midtjylland hedder de elevansvarlige Majbrit Mejrsk og Lise Jørgensen.

Ring til os på 46 97 30 30

Vi vil altid gerne tale med dig, og står altid klar til at hjælpe dig.

Kend dine vilkår

Se, hvad du får i løn og få styr på regler for fx arbejdstid, ferie.