Om FOA Midtjylland

FOA Midtjylland er en lokal afdeling med ca. 5.300 medlemmer. Geografisk dækker vi Viborg og Skive kommune. Vi organiserer medarbejder i kommune, region, og stat samt privat ansatte.

Vores mål er at arbejde for medlemmernes fælles interesser og sikre optimal service.

Det gør vi bedst ved at sætte medlemmerne og de tillidsvalgte i centrum, og ud fra disses ønsker og behov at påvirke udviklingen i samfundet.

Du kan få indflydelse på udviklingen i FOA Midtjylland ved at deltage i møder og på generalforsamlingen

Du er altid velkommen i afdelingen. Vi forsøger så vidt muligt, altid at have personale i huset til besvarelse af både personlige og telefoniske henvendelser.

Det er dog altid en god ide, at træffe aftale om tid, hvis du vil tale med en bestemt person.