Afdelingsbestyrelsen i FOA Midtjylland

Afdelingsformand 
Patrick Olesen
Næstformand Lotte Hesselberg
Sektorformand Social- og sundhed -/ Kost- og servicesektoren 
Malene Nygaard Laursen   
Sektornæstformand Social- og sundhed -/ Kost- og servicesektoren 
Majbrit Mejrsk
Sektorformand Pædagogisk sektor Lise Jørgensen
Sektornæstformand Pædagogisk sektor Gitte Hansen 
Sektorformand Teknik- og servicesektor Michael Magnussen 
Sektornæstformand Teknik- og servicesektor Stephan Vorup 
Bestyrelsesmedlem  Hanne Bistrup Andersen
Bestyrelsesmedlem Solveig Jakobsen 
Bestyrelsesmedlem  Anita Skov
Bestyrelsesmedlem Lene Herlufsen
Bestyrelsesmedlem  Helle Haagen Kristensen 
Bestyrelsesmedlem  Birte Jensen
Bestyrelsesmedlem  Jane Buchholzer 
Bestyrelsesmedlem  Bettina Nielsen 
Bestyrelsesmedlem  Pia Løie Høier 
Bestyrelsesmedlem  John Christiansen