Afdelingens formål - FOA Midtjylland


FOA Midtjylland har en række formål, som vi bestræber os på at efterleve:
  • At organisere offentligt ansatte samt øvrige ansatte med tilsvarende eller lignende arbejds- og servicefunktioner på det private arbejdsmarked.

  • At arbejde for fælles interesser til gavn for medlemmerne.

  • At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt og kulturelt samt internationalt, herunder fremme ligestillingen i det danske samfund.

  • At fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund.

  • At skabe sunde og trygge arbejdspladser, herunder et bedre arbejdsmiljø.

  • At forbedre medlemmernes løn-, pensions- og ansættelsesforhold.

  • At yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov.