Sektorområder i FOA Viborg

FOA Viborg afdeling har 3 sektorområder, som ses i venstre side.