Løn og overenskomster


Stort set alle FOA Viborg afdelings faggrupper er omfattet af "ny løn". Afdelingen forhandler i samarbejde med tillidsrepræsentanterne lokale forhåndsaftaler på de områder, hvor det er muligt. Tillidsrepræsentanten er afdelingens bindeled til arbejdspladsen. Afdelingen afholder jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne bl.a. vedrørende "ny løn".
  • Herudover forhandles der en individuel lønindplacering på det enkelte medlem.
  • Alle medlemmer udfylder en skriftlig lønprofil, som er afdelingens udgangspunkt for den lokale lønforhandling.
  • Alle medlemmer får i forbindelse med overenskomstindgåelser tilsendt et eksemplar af egen overenskomst.
  • Arbejdsgiverne sender alle forslag til aflønninger af nyansatte til afdelingen, som godkender den i samarbejde med tillidsrepræsentanten.

Se også:
Din løn

Find din overenskomst