Kontingentsatser pr. 1. januar 2019

Hvad koster det at være medlem af FOA Viborg fra 1. januar 2019? 

 

FOA, fagligt medlemskab                  408 kr. pr. måned

FOA fagligt + a-kassen                     914 kr. pr. måned

FOA fagligt + a-kassen + efterløn    1422 kr. pr. måned

  

 

Hvilende medlemskab:

Er din indtægt under 60% af højeste dagpengesats, kan du søge om hvilende medlemskab, det vil sige nedsættelse af det faglige kontingent. Ansøgningen skal fornyes hvert halve år. Læs mere om hvilende medlemskab

 

Du kan finde mere om kontingent på Forbundets kontingentsatser samt satserne for A-kassebidrag, efterlønsbidrag m.v. for 2019 ved at klikke her.
Der skal gøres opmærksom på, at disse satser ikke er bestemt af afdelingen.
Efterlønsbidrag, ATP-bidrag samt medlemsbidrag til A-kassen er lovgivningsbestemt, og dermed et kontingent, som vi som afdeling ingen indflydelse har på.

Er du i tvivl eller har spørgsmål til din kontingentsats, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale FOA afdeling.

  

Nedsættelse af fagligt kontingent for medlemmer på fleksydelse.

 

Er du tidligere tilkendt fleksjob, og nu overgået til fleksydelse (det der svarer til efterløn), så har du mulighed for at søge om nedsættelse af fagligt kontingent.

Du kan spare pt. 54 kr. pr. måned som fuldtidsansat.

 

Hent ansøgningsskema her