Sektorer i FOA Vestsjælland

Der er 3 sektorer i FOA Vestsjælland: Social- og Sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor og Servicesektoren. Sektorernes generalforsamlinger samles ordinært årligt i 4. kvartal forud for afdelingens ordinære generalforsamling.

Sektorernes overordnede ansvar:

 • Udvikling af fagligheden, faget og fagpolitikken.
 • Følge og udvikle arbejdspladserne.
 • Arbejdspladsbesøg og medlemsorganisering i samarbejde med den organiseringsansvarlige.
 • Sektorens uddannelser, efteruddannelse, elevarbejde og kompetenceudvikling.
 • Netværk for faggrupper og faglige udvalg
 • Valg til faggrupperepræsentation mv.
 • Information til sektorens medlemmer.
 • Indgåelse af lokalaftaler gældende for sektoren.
 • Synliggørelse af sektorerne og faggrupperne i pressen mv.
 • Overenskomstudvikling og overordnet OK-fortolkning.
 • Strategier for lokal løn.
 • Indgå i det lokale arbejde med faglighed.

I menuen finder du sektorerne med oplysninger om faggrupper, overenskomster, sektorbestyrelse m.m.