Social- og sundhedssektoren i FOA Vestsjælland

Område 

Social- og sundhedssektoren organiserer personale indenfor følgende faggrupper:      

 • Social- og sundhedsassistenter 
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Plejere
 • Værkstedsassistenter
 • Plejehjemsassistenter
 • Portører
 • Handicaphjælpere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Handicapledsagere
 • Ledende servicepersonale
 • Neurofysiologiassistenter 
 • Leder/mellemleder

Overenskomster

 • Værkstedsassistenter
 • Ledende servicepersonale
 • Ledere / mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg
 • Handicapledsagere
 • Social- og sundhedspersonale
 • Sygehusportører
 • Neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever

Se overenskomsterne for Social- og sundhedssektoren (inkl. region OK under KL)

Delegation til social- og sundhedshjælpere og andet ikke sundhedsfagligt personale
  - har den fagperson, herunder social- og sundhedshjælpere, der har fået delegeret opgaven, ansvaret?