Servicesektoren i FOA Vestsjælland

FOA Vestsjællands Servicesektor blev stiftet 28.3.2019 ved en sammenlægning af Teknik- og servicesektoren og Kost- og servicesektoren.

Faggrupper indenfor teknik og service:

 • Ambulance
 • Badepersonale
 • Brand og redning
 • Formænd
 • Idrætsassistenter
 • Søfart
 • Parkering
 • Plejehjemstekniker
 • Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente
 • Teknisk servicepersonale på skoler

Overenskomster for:

 • Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (KL)
 • Teknisk Service (KL)
 • Regions- og Skolebetjente (DR)
 • Ambulanceuddannet personale (DR)

 • Beredskabs- og ambulancepersonale (KL)

 • Maritimt personale (KL)

 » Hent overenskomsterne for Teknik- og service her

  

Faggrupper indenfor kost og service:

 • Serviceassistenter
 • Husassistenter
 • Køkken- og kantinemedhjælpere
 • Køkkenmedhjælpere i staten
 • Kantine- og rengøringsledere

Overenskomster

 • Erhvervsuddannede serviceassistenter (KL)
 • Erhvervsuddannede serviceassistenter (DR)
 • Husassistenter (KL)
 • Husassistenter (DR)
 • Kantine- og rengøringsledere (KL)
 • Køkkenhjælpere i staten (Moderniseringsstyrelsen)

 » Hent overenskomsterne for Kost- og service her