Lars Langhoff Madsen

Faglig konsulent

Foto af Lars Langhoff Madsen

Arbejdsområde:

  • Overenskomst og aftaler
  • LG sager
  • Udlicitering
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bisidder
  • Advarsel
  • Bortvisning
  • Partshøring